Mange av postene i referate er ganske standard i protokollen. De som må fylles inn er skrevet i kursiv:

Referat DD.MM.ÅÅÅÅ

Tilstede: Ingvild, Ella, Vegard, Bor (GRiF), Nora, Miriam, Kristina, Tutta, Bjørn og William

Referent: Bjørn (Kristina)

ToDos

Nora: send ut evalueringsskjema gss

Kristina: ringe nyopptatte

Referent: Føre offentlig protokoll fra møtet

Ingvild: svar FG

Post og referat

Orienteringssaker

Økonomi

HMS

Baksida

DS-møtereferat

Teknisk

Mediene

Kunstnerisk

FS/FS-AU/GSK

Leder

Saker

Eventuelt

Gjennomgang av nye ToDos

Kritikk av møtet

Sosialt

Lenker: Start