Referat 31.10.2012

Tilstede: Raine, Toska, Inger Johanne, Scott, Carl, Mats, Kasper

Referent: Kasper

ToDos

Post og referat

Orienteringssaker

GS internøkonomi

HMS

Driftsmøte

FS/FS-AU

Vedtakssaker

Runde rundt bordet

Diskusjonssaker

Eventuelt

Kritikk av møtet

Sosialt i Lyche!

Lenker: Start